3.  Proiektuak
Ikastetxeko logoa

»Sarrera

  1   Gure Ikastetxea
  2   Gure Zeregina
  3   Gure Proiektuak
  4   Txikiweb
"BARRATXI"  Guraso Elkartea  
» Harremanak
» Sarrera Mugatua

GURE PROIEKTUAK

    IKT   Inebi  Kalitatea    Hizkuntza Errefortzua

 

ikt

 

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien (IKT) integrazioa eta erabilera gure ikastetxean izan da betidanik gure helburu orokor bat. (Ikusi gure azken Misioaren txostena).

 

2011/2012 ikasturtean auditoria pasa ondoren "IKT Heldutasun Ikastetxea-1. maila" agiria lortu dugu.

Proiektu honi buruz jakiteko gehiago: IKT HELDUTASUNA

 

 

       

Proiektu honi ezker egin dugu gure

IKASTETXEKO HEZKUNTZA PROIEKTUA

Zeregina:  Dokumentu honetan  aipatzen da hemendik 5 urtetara zein ikastetxe mota izan nahi dugun eta zer egin behar dugun hori lortzeko.

Urteko Plana:  Hemen ikus dezakegu ikastetxeko informazio orokorra,  hainbat arau eta ikasturte bakoitzean egin behar den lana.  

Ikastetxea antolatzeko prozedura orokorrak: Eskaintza,  propaganda, matrikulak, ikasturte hasiera, zerbitzuak... 

Irakas-ikasteko prozedurak: Gai hau  garrantzitsua da. Hemen irakasle-ikasleen arteko harremanak praktikan jartzen ditugu.  5 alde ezberdintzen ditugu:

-Guraso, Irakasle eta Ikasleen Harrera

-Urteko Programazioa

-Gelako jarduerak

-Ebaluazioa

-Tutoritza.

Irakasleen formakuntza Plana

Arriskuak ekiditzeko Plana

Bizikidetza Plana

Bestelako hezkuntza sistemetatik -beste Autonomia Erkidegoetatik edota beste herrialdeetatik- datozen ikasleei dago zuzenduta egitasmo hau.

Jorratzen dituen hiru alor nagusiak ondorengoak dira:

*  Harrera-plana: ikasleei eta familiari egindako harrera. Informazio egokia ematea eta hasierako ebaluazio arina egitea ezinbestekoak dira bestelako hezkuntza sistematik datozen ikasleen arreta-plana eratzeko. Gainera, ikasleak ondo kokatuz gero, eskolan integrazio eta moldaketa hobeak lortuko ditugu ahalik eta azkarren.

*  Hizkuntzakoak: batetik, gaztelaniaz bai baina euskaraz hitz egiten ez duten ikasleentzat; eta bestetik, ez gaztelaniaz ez euskaraz hitz egiten ez dutenentzat.

* Kurrikulukoak: hezkuntza-planetako zein kurrikuluetako ezberdintasunak eta eskolatze urriak. Zenbaitetan, jatorrizko herrialdeek eragiten dute ikasleen kopuru handi batek EAEko kurrikulu ofizialarekin bat egiteko zailtasunak edukitzea.

Egitasmoaren neurri zehatzen irakasle arduradunak

      Egitasmo honek Hezkuntza Komunitate osoaren beharrizan-multzoa islatu nahi du. Hori dela eta, erantzukizuna Komunitate osoaren eskuetan dago. Edozelan ere, beharrezkoa da erantzukizun-mailak zehaztea ondorengo garapena eta jarraipena hobeto egiteko:  

a)     Egitasmo honen inguruko Saileko argibideei jarraiki, lehen zehaztapen maila diseinuan, estrategien lehentasunean, jardueretan eta jarraipenean datza. Betebehar hau Zuzendaritza-taldearena litzateke.  

b)     Ikasgela barruko koordinazio eta jarduerei buruzko bigarren zehaztapen maila Laguntza Gelako taldearen bitartez egingo lirateke. Talde horren barruan, hizkuntza indartzeko irakaslearen irudia sartuko litzateke batetik, eta bestetik, egitasmo honetan parte hartzen duten ikasleen tutore bakoitzarekin egindako koordinazioen eraginkortasuna.

c)      Hirugarren eta azken zehaztapen maila hizkuntza indartzeko irakaslearen gain legoke. Honek ikasle etorkin bakoitzarekin duen esku-hartzea aurreko bi atalen arabera planifikatu eta burutu beharko litzateke.

Esku-hartze alorrak

·        Zuzeneko esku-hartzea ikasleekin

·        Hizkuntza indartzeko irakasleek materialak sortzeko eta moldatzeko lanak egiteaz gain, tutore eta Laguntza Gelako taldearen arteko koordinazio lanak ere egingo dituzte.

·        Familiak: familien arteko erlazioetarako aldi zehatz bat egongo da sistematikoki. Horretan, ikastetxeari buruzko informazioa, erakunde erreferentziak, esku-hartze irizpideak eta hezkuntza alorreko laguntza emango zaizkie.

·        Gizarte zerbitzuak: Familia bakoitzaren ezaugarrien arabera, ohiko komunikazio bidea zehaztuko da.

·        Berritzegunea: Berritzegunek antolatutako mintegietan parte hartuko du hizkuntza indartzeko irakasleak, eta era berean, mintegi horretako teknikariarekin etengabeko harremana izango du.

 

Leemos en pareja es un programa educativo basado en la tutoría entre iguales, con implicación familiar, para la mejora de la competencia lectora, especialmente la comprensión y el autoconcepto lector.

Los objetivos principales del programa se dirigen a

Mejorar la competencia lectora del alumnado,

A ofrecer al profesorado un método inclusivo, la tutoría entre iguales, para promover la diversidad como un valor positivo para el aprendizaje y potenciar la participación familiar en las tareas escolares.

El programa, basado en la tutoría entre iguales, organiza los alumnos en parejas: uno actúa como tutor –y aprende ayudando a su compañero- y el otro actúa como tutorado –y aprende gracias a la ayuda personalizada que le ofrece el compañero tutor. Además se ofrecen recursos a las familias para que actúen de tutores de llectura de sus hijos o hijas, desde el hogar, enriqueciendo así la implicación familiar en el aprendizaje escolar.

Los resultados de investigación indican una mejora de la comprensión lectora de todos los alumnos participantes; una evolución positiva del autoconcepto lector, especialmente en los alumnos que ejercen el rol de tutores; y un incremento superior de las mejoras detectadas de los alumnos que también siguen el programa con sus familias.